ระบบโดเนท Truemoney Wallet แบบขึ้นจอ streamlabs

Overview

ระบบ Donate Truemoney Wallet

ฟีเจอร์

 • โดเนทผ่านลองค์ของขวัญ Truemoney Wallet
 • ขึ้นจอ Streamlabs
 • แจ้งเตือนผ่าน Line Notify

การใช้งาน

 1. โหลดไฟล์
 2. แก้ไฟล์ config.php
 3. สร้างโปรเจกใน Streamlabs ตรงนี้
 4. เจน token โดยใช้โปรเจกนี้ Streamlabs Example NodeJS app
 5. ใช้โปรแกรมอ่านไฟล์ sqlite เพื่ออ่านไฟล์ db.sqlite และก็ดึง token ออกมา
 6. ใส่ refresh และ access token เข้าไปในไฟล์ config.php
 7. สร้าง Line Notify Token ที่ Line
 8. ใส่ url ของเว็บไชต์ไปที่หน้าหลัก เช่น https://tip.chokunplayz.com/ (ต้องมี "/" ต่อท้าย)
 9. ใส่ token ทั้งหมด เข้าไปที่ไฟล์ config.php
 10. เปลี่ยนเบอร์ wallet ที่ config.php
 11. ทำเสร็จแล้ว ชอบ สามารถโดเนทให้ผมได้ที่ tip.chokunplayz.com

กฎหมาย

โปรเจกนี้อยู่ถายได้ GNU General Public License v3.0 ชึ่งระบุว่าทุกโปรเจกที่ใช้ codebase ของโปรเจกนี้ จะต้องเป็น Open Source กรุณาทำตามถ้าไม่อยากมีหมายไปแปะหน้าบ้าน

ขอบคุณครับ

You might also like...
An easy-to-use virtual wallet implementation for Laravel

Laravel Wallet Some apps require a prepayment system like a virtual wallet where customers can recharge credits which they can then use to pay in app

A simple laravel package for wallet implementation

wallet A simple laravel package for wallet implementation. This package can basically be plugged into a laravel project and it will handle wallet impl

> Create e-wallet, send money, withdraw and check balance all via USSD protocol
Create e-wallet, send money, withdraw and check balance all via USSD protocol

Mobile Money USSD solution Create e-wallet, send money, withdraw and check balance all via USSD protocol Create e-wallet Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 S

Set of classes and tools to communicate with a Noso wallet using NosoP

NosoPHP Set of classes and tools to communicate with a Noso wallet using NosoP(Noso Protocol) Examples Node Info include __DIR__ . '/vendor/autoload.p

An easy-to-use virtual wallet implementation for Laravel.

Laravel Wallet Some apps require a prepayment system like a virtual wallet where customers can recharge credits which they can then use to pay in app

Class PHP Api อั่งเปา True Wallet

Description: API อั่งเปา True Wallet (Rework) Features: ตรวจสอบอั่งเปา ใช้อั่งเปา แสดงผลออกมาเป็น Json Example: ?php use M4h45amu7x\Voucher; require

A simple wallet implementation for Laravel

Laravel Wallet A simple wallet implementation for Laravel. Installation You can install the package via composer: composer require stephenjude/laravel

Iranian wallet provider's integration component for Laravel Framework

Iranian Wallets Integration Component For Laravel Iranian Wallet provider integration handler for Laravel 8.1+ known as LaraWallet component completel

Owner
null
Allow your users to login with their Ethereum wallet.

Allow your users to login with their Ethereum wallet Allow your users to link their Ethereum wallet to their account to skip entering their login cred

Miguel Piedrafita 84 Nov 7, 2022
A simple laravel package for wallet implementation

wallet A simple laravel package for wallet implementation. This package can basically be plugged into a laravel project and it will handle wallet impl

Ademuyiwa Adetunji 8 Dec 1, 2022
> Create e-wallet, send money, withdraw and check balance all via USSD protocol

Mobile Money USSD solution Create e-wallet, send money, withdraw and check balance all via USSD protocol Create e-wallet Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 S

Emmanuel HAKORIMANA 1 Nov 3, 2021
Set of classes and tools to communicate with a Noso wallet using NosoP

NosoPHP Set of classes and tools to communicate with a Noso wallet using NosoP(Noso Protocol) Examples Node Info include __DIR__ . '/vendor/autoload.p

Noso Project 1 Jan 10, 2022
Class PHP Api อั่งเปา True Wallet

Description: API อั่งเปา True Wallet (Rework) Features: ตรวจสอบอั่งเปา ใช้อั่งเปา แสดงผลออกมาเป็น Json Example: <?php use M4h45amu7x\Voucher; require

null 11 Oct 4, 2022
Iranian wallet provider's integration component for Laravel Framework

Iranian Wallets Integration Component For Laravel Iranian Wallet provider integration handler for Laravel 8.1+ known as LaraWallet component completel

PHP Monsters 11 Dec 26, 2022
laravel-wallet - Easy work with virtual wallet.

laravel-wallet - Easy work with virtual wallet. [Documentation] [Get Started] [Документация] [Как начать] Vendor: bavix Package: laravel-wallet Versio

bavix 789 Dec 29, 2022
Laravel & Solana Phantom wallet example built with Bootstrap, JQuery. App connects to Phantom wallet and fetching publicKey and balance information.

Phantom Wallet Authentication Example Laravel & Solana ($SOL) Phantom wallet example built with Bootstrap, JQuery. This is a Web 3.0 app that connects

Solanacraft 3 Oct 19, 2022
Allow your users to login with their Ethereum wallet.

Allow your users to login with their Ethereum wallet Allow your users to link their Ethereum wallet to their account to skip entering their login cred

Miguel Piedrafita 84 Nov 7, 2022
With this package you can create wallet for the users.

Laravel User Wallet With this package you can create wallet for the users. Note: Make sure you've already installed php ^8 Installation Install the pa

Mahbod Ahmadi 6 Feb 20, 2022